หลักสูตรอบรมโดยซิตี้ฮับส์ | City Hubs เน้นอบรมใช้งานได้จริง
ด้วยทีมงานวิทยากรคุณภาพ ประสบการณ์ 10 ปี กว่า 200 รุ่นหลักสูตร

Moodle Training

หลักสูตรอบรมสร้างเว็บไซต์ E-Learning Platform มืออาชีพด้วย Moodle 3

""พัฒนาเว็บไซต์ E-Learning Platform Website นวัตกรรมการเรียนรู้ได้อย่างไร้ขีดจำกัด ด้วยความสามารถ Platform ห้องเรียนออนไลน์ยอดนิยม  Moodle 3.x””

 

เปิดอบรมออนไลน์ คลิกที่นี่ Request ใบเสนอราคา In-House คลิกที่นี่

พร้อมทั้งหลักสูตรนี้ทางเรารับจัดอบรม ในรูปแบบ In-House สอนในองค์กรลูกค้า และ Special Course และ Private/In-House Online Live Training ผ่าน application LIve Meeting Conference ได้ค่ะ


แนะนำหลักสูตร | รองรับเวอร์ชัน Moodle 3.x

แนะนำหลักสูตร

การศึกษาหรือเผยแพร่องค์ความรู้และข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันนี้ ไม่ได้จำกัดเพียงการมีห้องเรียนและผู้สอนในสถานศึกษาเท่านั้น การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Internet ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ และสร้างระบบการสอนออนไลน์ที่มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน หรือเรียกว่าระบบ E-Learning จึงเข้ามามีบทบาทให้หลาย ๆ องค์กรได้พัฒนาองค์ความรู้และเผยแพร่การศึกษาได้อย่างอิสระ ไม่ต้องคำนึงถึงข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่

ในหลักสูตรนี้จึงได้ให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาเว็บไซต์ E-Learning ด้วยโปรแกรม Moodle เป็นโปรแกรมสร้างเว็บไซต์ระบบบริหารเนื้อหาการสอนและการเรียนรู้ (Learning Content Management System – LCMS) ที่ได้รับความนิยมและมีการทำงานสร้างเว็บไซต์  E-Learning ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันมีผู้นำ Moodle ไปสร้างระบบ E-Learning กว่า 160 ประเทศทั่วโลก และตัว Moodle เองยังได้พัฒนาความสามารถของโปรแกรมอย่างต่อเนื่อง


กลุ่มเป้าหมาย | รูปแบบการอบรม

บุคลากรในองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่อยู่ในตำแหน่งงานการพัฒนาการเรียนการสอนหรือองค์ความรู้องค์กร เช่น Admin IT ครู อาจารย์ วิทยากร ที่ปรึกษา หรือผู้สนใจทำเว็บไซต์การเรียนการสอนออนไลน์เป็นต้นโดยผู้เข้าอบรมไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Moodle มาก่อน

ระดับหลักสูตร: ขั้นพื้นฐานถึงปานกลาง (เน้นการนำไปใช้งานได้จริง)

อบรมเชิงปฏิบัติการจริงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้เข้าร่วมอบรมหนึ่งท่านต่อคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่อง ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้เนื้อหาควบคู่ไปกับการทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์

moodle

เนื้อหาหลักสูตร | Course Outline (2 วัน)

วันที่ 1 - Moodle Administrator Workshop - ผู้ดูแลระบบ

 • บทที่ 1 - แนะนำโปรแกรมและติดตั้ง Moodle
  • แนะนำ Platform Moodle
  • การติดตั้ง Moodle บนเครื่อง Local/Windows | ติดตั้ง Xampp ก่อน
  • การปรับแต่ง Xampp ให้รัน Moodle ได้ลื่น ๆ
  • การดาวน์โหลด Moodle
  • การติดตั้ง Moodle บน Xampp
  • การเตรียมการติดตั้ง Moodle บน Server จริง
  • ติดตั้ง Moodle บน Server จริง
  • แก้ Code เช็ค dataroot ของ Moodle ให้ใส่ dataroot ไว้ในโฟลเดอร์ Moodle ใน Webroot ได้
 • บทที่ 2 - รู้จักการทำงานของ Moodle Page และการตั้งค่า Administrator
  • เริ่มต้นจัดการ Moodle กับรู้จัก Main Page และการใช้งาน
  • แนะนำระบบ Input Form / File Picker ของ Moodle
  • ตั้งค่าเกณฑ์เงื่อนไขการตั้ง Password ด้วย “Site security settings”
  • เพิ่มคำสั่งภาษาไทยใน Moodle
 • บทที่ 3 - ตั้งค่า Appearance | Theme
  • จัดการ Theme ผ่าน Theme Selector
  • จัดการ Custom Menu ผ่าน Theme Settings
  • การติดตั้ง Theme ลง Moodle เพิ่มเติม
  • การตั้งค่าเฉพาะของ Theme และเปิด Theme Designer Mode 
 • บทที่ 4 - การตั้งค่าระบบอื่น ๆ
  • การตั้งระบบสมัคร Registration และ Captcha
  • การตั้ง SMTP Server สำหรับส่ง E-Mail โดยระบบ
  • การตั้งค่า Front Page
  • รู้จักระบบ Block ของ Moodle
  • การตั้ง Site Announments
 • บทที่ 5 - การจัดการระบบสมาชิก
  • การจัดการระบบสมาชิก
  • การจัดการ Role Admin ฝั่งเว็บไซต์
  • การสร้าง User จำนวนมาก ๆ ด้วยการ Upload csv file
  • การ Lock User Field ไม่ให้ User แก้ไขข้อมูลของตัวเองได้

วันที่ 2 - Moodle Teacher/Student Workshop - เครื่องมือผู้สอน

 • บทที่ 6 - การจัดการคอร์สเรียน (Courses)
  • จัดการคอร์สเรียนด้วยการสร้างหมวดหมู่
  • การสร้างคอร์สเรียน (Courses) และการ Enrol
  • การสร้างคอร์สเรียน (Courses) ผ่าน Course Creator
  • การ Enrol User พร้อมกันหลาย ๆ คนด้วย csv
  • การ Enrol User ด้วย Cohorts
  • การ Enrol แบบ Self Enrol User กดเข้าเรียนเอง
 • บทที่ 7 - จัดการข้อมูลในรายวิชาอย่างมืออาชีพ
  • การปรับแต่งหน้า Course Page
  • การใส่ Files Resource
  • การจัดการ Announcements / Forum
  • การตั้ง Progress และ Activity Completion
  • การตั้ง Restrict Access  
 • บทที่ 8 - การใส่ Resource และ Activity เพิ่มเติม
  • การจัดการ Page - Resources
  • สร้างการส่งงานด้วย Assignment Activity
  • จัดการ SCORM Package
  • การตั้ง Group User ใน Course
 • บทที่ 9 - ตั้งค่าแบบทดสอบ (Assignments & Quiz)
  • สร้าง Quiz Activity
  • จัดการคำถาม (Questions) และ Questions Bank
  • การอัพโหลดคำถาม (Import Questions) จากไฟล์ Text
  • การใส่ข้อสอบแบบสุ่ม Random และ Reset Course
 • บทที่ 10 - การทำ Certificate ออนไลน์บน Moodle ให้นักเรียนดาวน์โหลดเมื่อจบการเรียน
  • ติดตั้ง Certificate และตั้งค่าที่จำเป็น
  • การติดตั้ง Font ไทยใน PDF Certificate
  • สร้าง Certificate Templates
  • ใส่ Activity Certificate ใน Course Page
  • การจัดการปฏิทิน พ.ศ. พุทธศักราชใน Course 
 • เนื้อหาเพิ่มเติม
  • การ Upgrade Moodle Site - Part 1 - สรุปขั้นตอน    
  • การ Upgrade Moodle Site - Part 2 - Workshop    
moodle2017

สวัสดิการสำหรับผู้เข้าอบรม

 • ชุดเอกสารประกอบการอบรม
 • อาหารกลางวันและอาหารว่าง 2 มื้อต่อวัน ตลอดการอบรม
 • ประกาศนียบัตรผ่านการอบรม

หมายเหตุ: ผู้เข้าอบรมนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาเองในการอบรม

moodle cover web

การอบรมด้วยวิทยากรประสบการณ์ในการใช้งานจริง  คลิกดูบรรยากาศการอบรมได้ที่นี่

 


เปิดอบรมออนไลน์ คลิกที่นี่ Request ใบเสนอราคา In-House คลิกที่นี่


กำหนดการอบรม

อบรมหลักสูตรเต็มวัน เวลา 9:00 - 12:00 และ 13:00 - 16:00 น. ดาวน์โหลด Course Outline คลิกที่นี่


การชำระค่าลงทะเบียน

 • โอนเงินเข้าบัญชี
  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
  ชื่อบัญชี “บริษัท ซิตี้ฮับส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด”
  ชื่อบัญชีภาษาอังกฤษ: "Cityhubs Corporation Co.,Ltd."

  เลขที่บัญชี 235-231297-7 ประเภทบัญชีออมทรัพย์

การลงทะเบียนของท่านจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับชำระเงินจากท่านแล้วเท่านั้น การจัดลำดับเรียงตามวันที่ชำระเงิน

**หมายเหตุ : ภายหลังการโอนเงินค่าลงทะเบียน ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ถึงการชำระค่าลงทะเบียนที่สายด่วน 093-5608885 หรือ 087-6710148 หรือส่งอีเมล์แจ้งมาได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.**


 

ข้อมูลการเบิกจ่ายค่าลงทะเบียน

 • ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ วิสาหกิจ สามารถเข้าร่วมอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนและค่า ใช้จ่ายได้ตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2555
  รายละเอียดข้อมูล คลิกที่นี่
 • หลักสูตรอบรมทุกหลักสูตร ทางบริษัทต้นสังกัดสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545
  รายละเอียดข้อมูล คลิกที่นี่

Line ID cityhubs1234

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครอบรมได้ที่

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
City Hubs – ซิตี้ฮับส์
โทร. 093-5608885, 087-6710148
E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Line ID: cityhubs1234


เปิดอบรมออนไลน์ คลิกที่นี่ Request ใบเสนอราคา In-House คลิกที่นี่

ทางเราได้เปิดอบรมหลักสูตรนี้ในระดับองค์กร พร้อมทั้งสามารถจัดวิทยากรและทีมงานจัดอบรมในหน่วยงานได้ (In-House Training)ลูกค้าสามารถกรอก ฟอร์ม Request In-House Training - คลิกที่นี่
ในการส่งรายละเอียดการจัดเพื่อทางเราประเมินราคาและส่งใบเสนอราคาได้ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 093-5608885, 087-6710148

เข้าสู่ระบบ (Login)

อบรมที่ cityhubs นโยบายความเป็นส่วนตัว

อบรม Public Training ที่ cityhubs

อบรม In-House ที่ cityhubs

อบรม Special Course ที่ cityhubs

อบรมที่ cityhubs ลดหย่อนภาษี 200%

บริษัทซิตี้ฮับส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการทำซ้ำ ดัดแปลง หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ต่อเนื้อหาบนเว็บไซต์ | Best View on Modern Browser (IE10+ Recommended)

Cookie Policy

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อทำงานรันหน้าเว็บไซต์ได้อย่างสมบูรณ์ โปรดคลิก "ยอมรับ" เพื่อปิดกล่องข้อความนี้