หลักสูตรอบรมโดยซิตี้ฮับส์ | City Hubs เน้นอบรมใช้งานได้จริง
ด้วยทีมงานวิทยากรคุณภาพ ประสบการณ์ 10 ปี กว่า 200 รุ่นหลักสูตร

excel 250

หลักสูตรอบรม MS Excel Power PIVOT Dashboard Workshop

(คอร์สสอนสดในห้องเรียน) 

"เติมทักษะ MS Excel ของคุณด้วยการออกแบบรายงาน Interactive Dashboard ด้วยเครื่องมือ MS Excel PIVOT และ Power PIVOT ให้คุณสามารถวิเคราะหืและทำรายงานฐานข้อมูลได้อย่างมืออาชีพ"


เสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565
ศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565

สถานที่อบรม : ศูนย์อบรม CMYK ห้วยขวาง กรุงเทพฯ (คลิกเพื่อดูแผนที่)

พร้อมทั้งหลักสูตรนี้ทางเรารับจัดอบรม ในรูปแบบ In-House สอนในองค์กรลูกค้า และ Special Course และ Private/In-House Online Live Training ผ่าน application LIve Meeting Conference ได้ค่ะ

 


แนะนำหลักสูตร

ในสภาพปัจจุบันนี้ ข้อมูลในองค์กรมักจะมาในรูปของฐานข้อมูลองค์กรให้เรานำมาวิเคราะห์ บริหารจัดการ ดังนั้นการใช้เครื่องมือการจัดการฐานข้อมูลเป็นเรื่องจำเป็นต่อการวิเคราะห์ที่มีอยู่ในทุกสายงาน ทำให้ในหลักสูตรนี้ ได้นำเครื่องมือของ MS Excel มาบริหารจัดการฐานข้อมูลภายใต้การทำรายงานแบบ Interactive Dashboard ที่ให้เราสามารถนำมาจัดการได้อย่างเป็นระบบ

โดยเนื้อหาที่ได้นำมาประยุกต์ในหลักสูตรนี้ คือ PIVOT Table . Power Query พื้นฐาน, Power PIVOT และ Dashbaord Workshop แบบเน้นใช้งานได้จริง


กลุ่มเป้าหมาย | รูปแบบการอบรม

บุคลากรในองค์กรต่าง ๆ ผู้สนใจในงานด้านการขาย การตลาด งานบริหารบุคคล งานด้านบัญชีการเงิน พนักงานคำนวณ/วิเคราะห์งบประมาณ เป็นต้น โดยผู้เข้าอบรมควรมีพื้นฐานการใช้งาน Microsoft Excel ในระดับทั่วไปมาก่อน

ระดับหลักสูตร: ขั้นปานกลางถึงขั้นสูง(เน้นการนำไปใช้งานได้จริงในองค์กร)

อบรมเชิงปฏิบัติการจริงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้เข้าร่วมอบรมหนึ่งท่านต่อคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่อง ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้เนื้อหาควบคู่ไปกับการทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์

อบรม cityhubs

เนื้อหาหลักสูตร | Course Outline (1 วัน)

 • บทที่ 1 - แนะนำเครื่องมือและการจัดเตรียมข้อมูลสู่ระบบ Power Query
  • รู้จักรูปแบบข้อมูลเชิง Database ที่พร้อมวิเคราะห์
  • Power Query คืออะไร?
  • เปิด Power Query ขึ้นมาทำงานสำหรับ Excel 2010-2013
  • เริ่มต้นใช้งานด้วยการ Get Data
  • Close & Load ออกผลลัพธ์จาก Power Query
 • บทที่ 2 - คำสั่งพื้นฐานในการจัดการตารางด้วย Power Query
  • การแก้ Applied Steps
  • รวมคอลัมน์ข้อมูลด้วย Merge Query
  • ปรับหัวตารางด้วย Promote Header
  • คำสั่ง Fill Down เติมข้อมูลว่างในตารางที่ไม่เป็น Database Table
  • การ Get ข้อมูลเป็น Folder 
  • การ Filter และเปลี่ยนค่า Error
 • บทที่ 3 - Data Model และ Power PIVOT
  • รู้จักการทำงานของ  Power PIVOT 
  • นำข้อมูลเข้า Data Model
  • สร้างความสัมพันธ์ตารางผ่าน Relationship
  • Intro DAX Formulas / Measures
 • บทที่ 4 - การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย PivotTable และ PivotChart Dashboard
  • สร้าง PIVOT Table สรุปผลข้อมูล Transactions บน Row / Column / Value
  • การคำนวณค่า Value ใน PIVOT Table
  • การตั้งค่า Option ของ PIVOT Table
  • เพิ่มมุมมอง PIVOT Table ด้วยการ Duplicate Cache และแสดงรายการ Top 10
  • รู้จัก Filter และการ Group Label ใน PIVOT Table
  • สร้าง PIVOT Chart และจับ PIVOT Chart หลายตัวมาวางบน Dashboard
  • การใช้ Slicer ทำ Inter Active Dashboard Inter Active Dashboard  
  • การใช้ Text Box สร้าง Report เชื่อมโยง
  • Workshop ออกแบบ Dashboard

 

 

 

dashboard excel

 


ข้อมูลความรู้พื้นฐาน | ระดับหลักสูตรก่อนการอบรม

excel 150 2

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตร Advance ต้องการความรู้เบื้องต้นการใช้งานโปรแกรม Excel ในระดับพื้นฐานก่อน

คุณสามารถลองทำแบบทดสอบวัดทักษะการใช้ Excel พื้นฐานได้โดยเงื่อนไขการผ่านข้อสอบทดสอบควมรู้พื้นฐานคือ 3  คะแนน (เต็ม 5 คะแนน) ขึ้นไป

เข้าไปทำข้อสอบวัดทักษะ Excel Basic ของคุณ คลิกที่นี่

โดยเมื่อคุณทำข้อสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว วิทยากรผู้ดูแลหลักสูตร จะเป็นผู้ประเมิน ส่งผลการทดสอบให้คุณทาง E-Mail พร้อมให้คำแนะนำภายใน 24 ชั่วโมงค่ะ

 

สวัสดิการสำหรับผู้เข้าอบรม

 • ชุดเอกสารประกอบการอบรม
 • อาหารกลางวันและอาหารว่าง 2 มื้อต่อวัน ตลอดการอบรม
 • ประกาศนียบัตรผ่านการอบรม

หมายเหตุ: ผู้เข้าอบรมนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาเองในการอบรม

excel advance cover

การอบรมด้วยวิทยากรประสบการณ์ในการใช้งานจริง จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม 5 - 15 ท่านต่อคอร์สเพื่อดูแลผู้เข้าอบรมอย่างใกล้ชิดและได้ประสิทธิภาพสูงสุด คลิกดูบรรยากาศการอบรมได้ที่นี่

 


ค่าลงทะเบียนรวม VAT - 3,745 บาท/ท่าน
(ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท, VAT - 245 บาท)
***ลูกค้าสามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ไม่เกิน 3%***

ลงทะเบียนสมัครอบรม คลิกที่นี่  


กำหนดการอบรม

อบรมหลักสูตรเต็มวัน เวลา 9:00 - 12:00 และ 13:00 - 16:00 น. ดาวน์โหลด Course Outline คลิกที่นี่


การชำระค่าลงทะเบียน

 • โอนเงินเข้าบัญชี
  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
  ชื่อบัญชี “บริษัท ซิตี้ฮับส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด”
  ชื่อบัญชีภาษาอังกฤษ: "Cityhubs Corporation Co.,Ltd."

  เลขที่บัญชี 235-231297-7 ประเภทบัญชีออมทรัพย์

การลงทะเบียนของท่านจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับชำระเงินจากท่านแล้วเท่านั้น การจัดลำดับเรียงตามวันที่ชำระเงิน

**หมายเหตุ : ภายหลังการโอนเงินค่าลงทะเบียน ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ถึงการชำระค่าลงทะเบียนที่สายด่วน 093-5608885 หรือ 087-6710148 หรือส่งอีเมล์แจ้งมาได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.**


 

ข้อมูลการเบิกจ่ายค่าลงทะเบียน

 • ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ วิสาหกิจ สามารถเข้าร่วมอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนและค่า ใช้จ่ายได้ตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2555
  รายละเอียดข้อมูล คลิกที่นี่
 • หลักสูตรอบรมทุกหลักสูตร ทางบริษัทต้นสังกัดสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545
  รายละเอียดข้อมูล คลิกที่นี่

Line ID cityhubs1234

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครอบรมได้ที่

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
City Hubs – ซิตี้ฮับส์
โทร. 093-5608885, 087-6710148
E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Line ID: cityhubs1234


ลงทะเบียนสมัครอบรม คลิกที่นี่  

ทางเราได้เปิดอบรมหลักสูตรนี้ในระดับองค์กร พร้อมทั้งสามารถจัดวิทยากรและทีมงานจัดอบรมในหน่วยงานได้ (In-House Training)ลูกค้าสามารถกรอก ฟอร์ม Request In-House Training - คลิกที่นี่
ในการส่งรายละเอียดการจัดเพื่อทางเราประเมินราคาและส่งใบเสนอราคาได้ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 093-5608885, 087-6710148

 

เข้าสู่ระบบ (Login)

อบรมที่ cityhubs นโยบายความเป็นส่วนตัว

อบรม Public Training ที่ cityhubs

อบรม In-House ที่ cityhubs

อบรม Special Course ที่ cityhubs

อบรมที่ cityhubs ลดหย่อนภาษี 200%

บริษัทซิตี้ฮับส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการทำซ้ำ ดัดแปลง หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ต่อเนื้อหาบนเว็บไซต์ | Best View on Modern Browser (IE10+ Recommended)

Cookie Policy

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อทำงานรันหน้าเว็บไซต์ได้อย่างสมบูรณ์ โปรดคลิก "ยอมรับ" เพื่อปิดกล่องข้อความนี้