หลักสูตรอบรมโดยซิตี้ฮับส์ | City Hubs เน้นอบรมใช้งานได้จริง
ด้วยทีมงานวิทยากรคุณภาพ ประสบการณ์ 10 ปี กว่า 200 รุ่นหลักสูตร

2016 project20 cover

หลักสูตรที่ P169)
อบรมบริหารโครงการอย่างมืออาชีพด้วย Microsoft Project (รุ่นที่ 20)
วันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2559
สถานที่: ศูนย์อบรม CMYK Stylist Meeting Room - กรุงเทพฯ

 

2016 reponsive19 cover

หลักสูตรที่ P168)
อบรมครบเครื่องสร้างเว็บไซต์แสดงในทุกอุปกรณ์ (Responsive Website) ด้วย HTML5 | Bootstrap | JQuery (รุ่นที่ 19)
วันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2559
สถานที่: ศูนย์อบรม CMYK Stylist Meeting Room - กรุงเทพฯ

 

2016 joomlaecom

หลักสูตรที่ P167)
อบรมครบเครื่องสร้างเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ (E-Commerce) ด้วย Joomla + VirtueMart (รุ่นที่ 5)

วันที่ 30 - 31 มกราคม 2559
สถานที่: ศูนย์อบรม CMYK Stylist Meeting Room - กรุงเทพฯ

2016 Moodle22 cover

หลักสูตรที่ P166)
อบรมสร้างเว็บไซต์ E-Learning ด้วย Moodle (รุ่นที่ 22)

วันที่ 16 - 17 มกราคม 2559
สถานที่: ศูนย์อบรม CMYK Stylist Meeting Room - กรุงเทพฯ

2016 excel cal cover

หลักสูตรที่ P165)
อบรม Microsoft Excel Advance Calculations & Functions Workshop (รุ่นที่ 8)
วันที่ 15 มกราคม 2559
สถานที่: ศูนย์อบรม CMYK Stylist Meeting Room - กรุงเทพฯ

 

2016 Project19 cover

หลักสูตรที่ P1ุุ64)
อบรมบริหารโครงการอย่างมืออาชีพด้วย Microsoft Project (รุ่นที่ 19)
วันที่ 11 - 12 มกราคม 2559
สถานที่: ศูนย์อบรม CMYK Stylist Meeting Room - กรุงเทพฯ

 

เข้าสู่ระบบ (Login)

อบรม Public Training ที่ cityhubs

Promotion อบรม Public Training ที่ cityhubs

อบรม In-House ที่ cityhubs

บริษัทซิตี้ฮับส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการทำซ้ำ ดัดแปลง หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ต่อเนื้อหาบนเว็บไซต์ | Best View on Modern Browser (IE10+ Recommended)