หลักสูตรอบรมโดยซิตี้ฮับส์ | City Hubs เน้นอบรมใช้งานได้จริง
ด้วยทีมงานวิทยากรคุณภาพ ประสบการณ์ 10 ปี กว่า 200 รุ่นหลักสูตร

2017 09 excel cover

ผลงานอบรม Public Training รุ่นที่ 397)
อบรม หลักสูตรอบรม Professional Excel Advance Essential Workshop  (รุ่น 21)
วันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560

 

2017 project39 cover

ผลงานอบรม Public Training รุ่นที่ 389)
อบรมบริหารโครงการอย่างมืออาชีพด้วย Microsoft Project (รุ่นที่ 39)
วันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2560

 

2017 moodle32 cover

ผลงานอบรมรุ่นที่ 384) Public Training
อบรมสร้างเว็บไซต์ E-Learning ด้วย Moodle (รุ่นที่ 35)

วันที่ 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2560

2017 infog13 cover

ผลงานอบรม Public Training รุ่นที่ 380)
อบรมครบเครื่องสร้าง InfoGraphic ระดับองค์กรมืออาชีพ (รุ่น 13)
วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2560

 

2017 project38 cover

ผลงานอบรม Public Training รุ่นที่ 376)
อบรมบริหารโครงการอย่างมืออาชีพด้วย Microsoft Project (รุ่นที่ 38)
วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560

 

เข้าสู่ระบบ (Login)

อบรม Public Training ที่ cityhubs

Promotion อบรม Public Training ที่ cityhubs

อบรม In-House ที่ cityhubs

บริษัทซิตี้ฮับส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการทำซ้ำ ดัดแปลง หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ต่อเนื้อหาบนเว็บไซต์ | Best View on Modern Browser (IE10+ Recommended)