หลักสูตรอบรมโดยซิตี้ฮับส์ | City Hubs เน้นอบรมใช้งานได้จริง
ด้วยทีมงานวิทยากรคุณภาพ ประสบการณ์ 10 ปี กว่า 200 รุ่นหลักสูตร

2017 excel22 cover

ผลงานอบรม Public Training รุ่นที่ 436)
อบรม หลักสูตรอบรม Professional Excel Advance Essential Workshop  (รุ่น 22)
วันที่ 14-15 ธันวาคม 2560

 

2017 project41 cover

ผลงานอบรม Public Training รุ่นที่ 435)
อบรมบริหารโครงการอย่างมืออาชีพด้วย Microsoft Project (รุ่นที่ 41)
วันที่ 12-13 ธันวาคม 2560

 

2017 project pub40 cover

ผลงานอบรม Public Training รุ่นที่ 408)
อบรมบริหารโครงการอย่างมืออาชีพด้วย Microsoft Project (รุ่นที่ 40)
วันที่ 27 - 28 กันยายน 2560

 

เข้าสู่ระบบ (Login)

อบรม Public Training ที่ cityhubs

Promotion อบรม Public Training ที่ cityhubs

อบรม In-House ที่ cityhubs

บริษัทซิตี้ฮับส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการทำซ้ำ ดัดแปลง หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ต่อเนื้อหาบนเว็บไซต์ | Best View on Modern Browser (IE10+ Recommended)