หลักสูตรอบรมโดยซิตี้ฮับส์ | City Hubs เน้นอบรมใช้งานได้จริง
ด้วยทีมงานวิทยากรคุณภาพ ประสบการณ์ 10 ปี กว่า 200 รุ่นหลักสูตร

2018 moodle37 cover2

ผลงานอบรมรุ่นที่ 529) Public Training
อบรมสร้างเว็บไซต์ E-Learning ด้วย Moodle (รุ่นที่ 37)

วันที่ 20-21 ตุลาคม 2561

2018 project48 cover

ผลงานอบรม Public Training รุ่นที่ 528)
อบรมบริหารโครงการอย่างมืออาชีพด้วย Microsoft Project (รุ่นที่ 48)
วันที่ 18-19 ตุลาคม 2561

 

2018 excel29 covers

ผลงานอบรม Public Training รุ่นที่ 526)
อบรม หลักสูตรอบรม Professional Excel Advance Essential Workshop  (รุ่น 29)
วันที่ 11-12 ตุลาคม 2561

 

2018 project47 cover

ผลงานอบรม Public Training รุ่นที่ 511)
อบรมบริหารโครงการอย่างมืออาชีพด้วย Microsoft Project (รุ่นที่ 47)
วันที่ 29-30 สิงหาคม 2561

 

เข้าสู่ระบบ (Login)

อบรม Public Training ที่ cityhubs

Promotion อบรม Public Training ที่ cityhubs

อบรม In-House ที่ cityhubs

บริษัทซิตี้ฮับส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการทำซ้ำ ดัดแปลง หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ต่อเนื้อหาบนเว็บไซต์ | Best View on Modern Browser (IE10+ Recommended)