หลักสูตรอบรมโดยซิตี้ฮับส์ | City Hubs เน้นอบรมใช้งานได้จริง
ด้วยทีมงานวิทยากรคุณภาพ ประสบการณ์ 10 ปี กว่า 200 รุ่นหลักสูตร

2018 moodle36 cover

ผลงานอบรมรุ่นที่ 510) Public Training
อบรมสร้างเว็บไซต์ E-Learning ด้วย Moodle (รุ่นที่ 36)

วันที่ 27-28 สิงหาคม 2561

2018 excel28 cover

ผลงานอบรม Public Training รุ่นที่ 505)
อบรม หลักสูตรอบรม Professional Excel Advance Essential Workshop  (รุ่น 28)
วันที่ 16-17 สิงหาคม 2561

 

2018 project46 cover

ผลงานอบรม Public Training รุ่นที่ 497)
อบรมบริหารโครงการอย่างมืออาชีพด้วย Microsoft Project (รุ่นที่ 46)
วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561

 

เข้าสู่ระบบ (Login)

อบรม Public Training ที่ cityhubs

Promotion อบรม Public Training ที่ cityhubs

อบรม In-House ที่ cityhubs

บริษัทซิตี้ฮับส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการทำซ้ำ ดัดแปลง หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ต่อเนื้อหาบนเว็บไซต์ | Best View on Modern Browser (IE10+ Recommended)