หลักสูตรอบรมโดยซิตี้ฮับส์ | City Hubs เน้นอบรมใช้งานได้จริง
ด้วยทีมงานวิทยากรคุณภาพ ประสบการณ์ 10 ปี กว่า 200 รุ่นหลักสูตร

2018 project43 cover

ผลงานอบรม Public Training รุ่นที่ 457)
อบรมบริหารโครงการอย่างมืออาชีพด้วย Microsoft Project (รุ่นที่ 43)
วันที่ 15-16 มีนาคม 2561

 

2018 excel23 cover

ผลงานอบรม Public Training รุ่นที่ 449)
อบรม หลักสูตรอบรม Professional Excel Advance Essential Workshop  (รุ่น 23)
วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2561

 

2018 project42 cover

ผลงานอบรม Public Training รุ่นที่ 444)
อบรมบริหารโครงการอย่างมืออาชีพด้วย Microsoft Project (รุ่นที่ 42)
วันที่ 29-30 มกราคม 2561

 

เข้าสู่ระบบ (Login)

อบรม Public Training ที่ cityhubs

Promotion อบรม Public Training ที่ cityhubs

อบรม In-House ที่ cityhubs

บริษัทซิตี้ฮับส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการทำซ้ำ ดัดแปลง หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ต่อเนื้อหาบนเว็บไซต์ | Best View on Modern Browser (IE10+ Recommended)