หลักสูตรอบรมโดยซิตี้ฮับส์ | City Hubs เน้นอบรมใช้งานได้จริง
ด้วยทีมงานวิทยากรคุณภาพ ประสบการณ์ 10 ปี กว่า 200 รุ่นหลักสูตร

2019 excel31 cover

ผลงานอบรม Public Training รุ่นที่ 557)
อบรม หลักสูตรอบรม Professional Excel Advance Essential Workshop  (รุ่น 31)
วันที่ 10-11 มกราคม 2562

 

2018 project49 cover

ผลงานอบรม Public Training รุ่นที่ 549)
อบรมบริหารโครงการอย่างมืออาชีพด้วย Microsoft Project (รุ่นที่ 49)
วันที่ 6-7 ธันวาคม 2561

 

2018 excel 30 cover

ผลงานอบรม Public Training รุ่นที่ 544)
อบรม หลักสูตรอบรม Professional Excel Advance Essential Workshop  (รุ่น 30)
วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2561

 

เข้าสู่ระบบ (Login)

อบรม Public Training ที่ cityhubs

Promotion อบรม Public Training ที่ cityhubs

อบรม In-House ที่ cityhubs

บริษัทซิตี้ฮับส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการทำซ้ำ ดัดแปลง หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ต่อเนื้อหาบนเว็บไซต์ | Best View on Modern Browser (IE10+ Recommended)