หลักสูตรอบรมโดยซิตี้ฮับส์ | City Hubs เน้นอบรมใช้งานได้จริง
ด้วยทีมงานวิทยากรคุณภาพ ประสบการณ์ 10 ปี กว่า 200 รุ่นหลักสูตร

2018 excel27 cover

ผลงานอบรม Public Training รุ่นที่ 487)
อบรม หลักสูตรอบรม Professional Excel Advance Essential Workshop  (รุ่น 27)
วันที่ 14-15 มิถุนายน 2561

 

2018 project45 cover

ผลงานอบรม Public Training รุ่นที่ 475)
อบรมบริหารโครงการอย่างมืออาชีพด้วย Microsoft Project (รุ่นที่ 45)
วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2561

 

2018 excel24 cover

ผลงานอบรม Public Training รุ่นที่ 463)
อบรม หลักสูตรอบรม Professional Excel Advance Essential Workshop  (รุ่น 24)
วันที่ 2-3 เมษายน 2561

 

เข้าสู่ระบบ (Login)

อบรม Public Training ที่ cityhubs

Promotion อบรม Public Training ที่ cityhubs

อบรม In-House ที่ cityhubs

บริษัทซิตี้ฮับส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการทำซ้ำ ดัดแปลง หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ต่อเนื้อหาบนเว็บไซต์ | Best View on Modern Browser (IE10+ Recommended)