หลักสูตรอบรมโดยซิตี้ฮับส์ | City Hubs เน้นอบรมใช้งานได้จริง
ด้วยทีมงานวิทยากรคุณภาพ ประสบการณ์ 10 ปี กว่า 200 รุ่นหลักสูตร

2019 excel32 cover

ผลงานอบรม Public Training รุ่นที่ 596)
อบรม หลักสูตรอบรม Professional Excel Advance Essential Workshop  (รุ่น 32)
วันที่ 2-3 เมษายน 2562

 

2019 moodle38 cover

ผลงานอบรมรุ่นที่ 574) Public Training
อบรมสร้างเว็บไซต์ E-Learning ด้วย Moodle (รุ่นที่ 38)

วันที่ 25-26 มีนาคม 2562

เข้าสู่ระบบ (Login)

อบรม Public Training ที่ cityhubs

Promotion อบรม Public Training ที่ cityhubs

อบรม In-House ที่ cityhubs

บริษัทซิตี้ฮับส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการทำซ้ำ ดัดแปลง หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ต่อเนื้อหาบนเว็บไซต์ | Best View on Modern Browser (IE10+ Recommended)