หลักสูตรอบรมโดยซิตี้ฮับส์ | City Hubs เน้นอบรมใช้งานได้จริง
ด้วยทีมงานวิทยากรคุณภาพ ประสบการณ์ 10 ปี กว่า 200 รุ่นหลักสูตร

20190926 public excel34 cover

ผลงานอบรม Public Training รุ่นที่ 672)
อบรม หลักสูตรอบรม Professional Excel Advance Essential Workshop  (รุ่น 34)
วันที่ 25-26 กันยายน 2562

 

2019 public project52 cover

ผลงานอบรม Public Training รุ่นที่ 659)
อบรมบริหารโครงการอย่างมืออาชีพด้วย Microsoft Project (รุ่นที่ 52)
วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2562

 

20190723 excel public cover

ผลงานอบรม Public Training รุ่นที่ 640)
อบรม หลักสูตรอบรม Professional Excel Advance Essential Workshop  (รุ่น 33)
วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2562

 

เข้าสู่ระบบ (Login)

อบรม Public Training ที่ cityhubs

Promotion อบรม Public Training ที่ cityhubs

อบรม In-House ที่ cityhubs

บริษัทซิตี้ฮับส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการทำซ้ำ ดัดแปลง หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ต่อเนื้อหาบนเว็บไซต์ | Best View on Modern Browser (IE10+ Recommended)